Spørsmål & svar

Telefon: 922 80 021
E-post: post@pinnsvinhjelpen.no

Medlemskap & donasjon

Medlemskap: Om du ønsker å bli medlem betaler du inn beløpet på kontonummer 6236.06.53868. Merk kommentarfeltet med navn, adresse og gjerne E-mail adresse hvis du har – les mer her.

Donasjon: Hvis du vil hjelpe oss ved å donere penger, kan du gjøre dette ved å benytte kontonummeret vårt som er 6236.06.53868 – les mer her.